Пятница
24.03.2023
17:57
Категории раздела
відділ освіти [11]
Заклади освіти [0]
Номативно-правова база [1]
ЗНО [6]
Дистанцийна освіта [4]
Обдаровані діти [1]
Результати конкурсів [1]
Методичне портфоліо [32]
Новини [25]
Закупівля за державні кошти [0]
Форма входа
Поиск
Корисні сайти
 • Міністерство освіти і науки України
 • Управління освіти і науки Донецької Облдержадміністрації
 • Обл. ІППО. Відділ дистанційного навчання
 • Обл. ІППО. Відділ ЗНО та моніторингу якості освіти
 • УЦОЯО
 • Методичний кабінет відділу освіти Димитровської міської ради
  Главная » Статьи

  Всего материалов в каталоге: 81
  Показано материалов: 21-30
  Страницы: « 1 2 3 4 5 ... 8 9 »

  Довідково-інформаційний матеріал для організації самостійної роботи учнів з підготовки до ЗНО з історії
  ЗНО | Просмотров: 407 | Добавил: dimitrmk | Дата: 03.03.2012 | Комментарии (0)

  Довідково-інформаційний матеріал для організації самостійної роботи учнів з підготовки до ЗНО з історії
  ЗНО | Просмотров: 449 | Добавил: dimitrmk | Дата: 03.03.2012 | Комментарии (0)

  Проблеми вивищення якості суспільствознавчої освіти  на основі впровадження інноваційних технологій, формування системи підготовки учасників освітнього процесу до участі в процедурі зовнішнього незалежного оцінювання  висвітлено та обговорено в ході семінару вчителів історії, який відбувся 16.02.2012 року на базі Димитровського міського ліцею.
  Новини | Просмотров: 740 | Добавил: dimitrmk | Дата: 24.02.2012 | Комментарии (0)

  Тест-пакет для опрацювання на етапі підготовки до ЗНО з української мови та літератури
  ЗНО | Просмотров: 420 | Добавил: dimitrmk | Дата: 24.02.2012 | Комментарии (0)

  На выполнение программы  развития образования города, городской программы работы с одарённой молодёжью, утверждённой решением исполнительного  комитета Димитровского городского совета от 16.02. 2006 г.№ IV/35-6, городской программы работы с одарённой молодёжью, утверждённой решением городского совета от 30.12.2010 № ІV/5-5 в городе проведена системная работа по реализиции Концепции профильного обучения.
  Новини | Просмотров: 1702 | Добавил: dimitrmk | Дата: 08.02.2012 | Комментарии (0)

  Проект  як спосіб (технологія) організації освітньої та творчої взаємодії учнів та вчителя в ході освоєння літературно- мистецьких надбань  в класно-урочній та позаурочній самоосвітній діяльності  має розглядатися – не просто  як прогнозований  педагогічний чи учнівський задум, конструктивний, практико-орієнтований план  командних дій, орієнтований на чітко визначений кінцевий результат.  Це ще й складний, багатоярусний процес виваженого  педагогічного  впливу на особистість учня , певна методологічна поліфонія, моделювання якої в ході проектного процесу дає вчителеві витончений інструментарій дослідження,розкриття та збагачення особистості учня,формування життєвої компетентності та прагнення до саморозкриття та творчого осягнення життєвого простору.
  Методичні рекомендації | Просмотров: 1635 | Добавил: dimitrmk | Дата: 08.02.2012 | Комментарии (0)

  формирование поликультурной компетентности  

  учащихся  в процессе исследовательской деятельности ,            направленной на постижение проблематики  и поэтики повести Диккенса «Рождественская песня в прозе» и романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»;

  раскрытие гуманистического пафоса литературных       произведений, идеи духовного возрождения человека добротворчеством  и торжества милосердия как сущностного начала человека;

  развитие  интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности;
   становление духовного мира человека, формирование внутренней потребности личности в непрерывном духовно-нравственном совершенствовании;
   воспитание чувства прекрасного, культуры мышления и общения, эмоциональной отзывчивости, способности к переживанию и сопереживанию, художественного вкуса и культуры речи учащихся
  ;.

  творческая самореализация участников мастерской;

  воспитание гуманизма, потребности деятельного добра, духовное обогащение учащихся.

  Методичні рекомендації | Просмотров: 481 | Добавил: dimitrmk | Дата: 30.12.2011 | Комментарии (0)

  Сучасна шкільна літературна освіта ,орієнтована на виховання  нового покоління особистостей високої гуманітарної культури, свідомих необхідності збереження національної ідентичності , духовних ідеалів цивілізації в умовах глобалізованого інформаційного простору, переживає період інноваційних зрушень, пошуку ефективних технологій та методик досягнення суспільно визначеного  освітнього результату.

   Особливої актуальності набуває ідея полікультурної освіти,  тобто сумісного для педагога та учня пошуку  та встановлення зв»язків між способом мислення, особливостями світосприйняття, ментальністю, культурними надбаннями різних народів. І , як результат,створення культурного, країнознавчого  контексту як простору сприйняття мистецьких здобутків , їх інтерпретації та творчого самовияву , самореалізації учасників освітнього процесу засобами мистецтв.

  Новини | Просмотров: 527 | Добавил: dimitrmk | Дата: 25.11.2011 | Комментарии (0)


  Інтерактивне навчання , як найбільш ефективна технологічна освітня інновація- це, перш за все, діалогічне навчання, в процесі якого взаємодіють учитель та учень. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами освітньої взаємодії. Педагогу відведено  роль комунікативного лідера, ініціатора навчального діалогу як найбільш відповідної умовам протікання інноваційного освітнього процесу форми організації сумісної діяльності вчителя та учня.

  Методичні рекомендації | Просмотров: 490 | Добавил: dimitrmk | Дата: 11.10.2011 | Комментарии (0)

  Умови існування людства, що вступило в нове тисячоліття, вимагають визначення  нових пріоритетів, переходу до нової стратегії розвитку суспільства на основі знань та високоефективних технологій.  У процесі розбудови інформаційного суспільства у відповідності до загальних тенденцій глобалізації життя питомої ваги набуває проблема формування  єдиного цифрового освітнього простору.

              У напрямку моделювання інформаційного освітнього середовища  педагогічні колективи міста включилися в реалізацію Державної цільової програми  « Сто відсотків» (на період до 2015 року) щодо переходу до нового рівня освіти на основі  впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

  Новини | Просмотров: 447 | Добавил: dimitrmk | Дата: 16.09.2011 | Комментарии (0)